Aktualności

VI KONGRES GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

18 październik 2015

pod hasłem „OJCIEC PIO CZŁOWIEK MIŁOSIERDZIA”

Pod hasłem „ Ojciec Pio człowiek miłosierdzia” rozpoczęły się rekolekcje w naszej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poprzedzające uroczystość nadania drugiego wezwania Św. Ojca Pio. Ojciec Roman ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów przybliżył postać Świętego, podkreślając Jego umiłowanie i zawierzenie Bogu a także cierpliwie znoszony przez pięćdziesiąt lat ból pięciu otwartych ran-Stygmatów, kierownictwo duchowe swoich dzieci. O. Pio z wielkim oddaniem długie godziny spędzał w konfesjonale, nawracając grzeszników i odpuszczając im grzechy „… odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..”, tę Modlitwę Pańską odmawiamy codziennie, ale czy chcemy i umiemy odpuścić winy swoim winowajcom, i sobie? Bez tego, wymodlonego daru, nie osiągniemy wiecznej radości. Postawa Świętego była pełna zawierzenia Bogu we wszystkim. Aby kierować ziemską, zbawczą wędrówkę, należy nie tylko wzmacniać ciało, ale dbać o pokarm dla duszy, którym jest Eucharystia i „ zjednoczenie swojego serca z sercem Jezusa”. O. Pio umiłował matkę ziemską i Boską. Ojciec Roman wskazał na kilka najpiękniejszych ukrytych znaczeń w słowie MATKA: Miłość, Anioł, Troska, Krzyż, Apostoł; dziękujemy Bogu za matki ziemskie i Matkę Niebieską. Pięknie wydany okolicznościowy Biuletyn Parafialny w uroczystym dniu nadania drugiego wezwania –Św. O. Pio-naszemu Kościołowi, pod redakcją Pani Heleny Reczek był wręczany parafianom i gościom. Zawiera Dekret Biskupa Diecezji Toruńskiej Ks. Andrzeja Suskiego, życiorys Świętego, wybrane myśli Stygmatyka, modlitwy, pieśni oraz fotograficzne wspomnienia z pielgrzymki w 2012 roku do San Giovanni Rotondo. Słowo wstępne przedstawia życiorys Świętego, pokonywanie trudów życia zakonnego i kapłańskiego związanych z niezdiagnozowaną chorobą, krwawiącymi ranami, ograniczeniami kontaktów z wiernymi, budową szpitala „Dom Ulgi w Cierpieniu” a przede wszystkim z gorliwym i cierpliwym prowadzeniem wiernych do Boga. Słoneczne fotografie z Pietrelciny i San Giovanni Rotondo ukazują nam skromny pokój Zakonnika, konfesjonał, monstrancję, szaty liturgicze, rękawiczki i bandaże okrywające krwawiące Stygmaty oraz szafy pełne listów; dziennie przychodziło ich nawet 700, ..na pewno jeden był wysłany z Grudziądza.. na który Ojciec Pio odpowiedział… i uzdrowił. Tajemnicze jest zdjęcie zegara, który zatrzymał się o godz. 2.30 w godzinie śmierci Ojca Pio, w dniu 23 września 1968 roku.


JAK ŻYĆ, ŻEBY SIĘ ZBAWIĆ

Powitaniem przez Księdza Kanonika Zbigniewa Gańskiego – proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Ojca Pio, rozpoczął się VI Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. Inscenizacja pt. „Chcę być tylko ubogim zakonnikiem, który się modli” w wykonaniu parafian, wprowadziła wiernych w historię dziejów Św. Stygmatyka; dzieciństwo podczas którego podejmował różne pokuty, młodość, w której rozpoczął zakonne życie, przyjęcie brązowego habitu kapucyńskiego i nowego imienia PIO, złożenie ślubów zakonnych i wieczystych, i święceń kapłańskich. Dnia 20 września 1918 roku został obdarzony pięcioma ranami, które krwawiły przez 50 lat aż do dnia Jego śmierci. Historia życia Zakonnika tematycznie związana była z pieśniami w wykonaniu chóru parafialnego „Sursum Corda” pod dyrekcją Pana Krzysztofa Czechowskiego, organisty naszej Parafii. Wzruszające zakończenie widowiska – zdmuchnięcie 4 świec –otoczyło klamrą narodziny i śmierć Świętego. Twórcą widowiska wespół z występującymi Parafianami była Pani Helena Reczek. W procesji liturgicznej do Kościoła wniesiono sztandar Parafii, chorągiew GMOP i Relikwie Świętego. Msza św. Odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja Suskiego rozpoczęła się od odczytania Dekretu ustanawiającego Św. O. Pio drugim Patronem naszej Parafii. W słowach powitania i homilii Ks. Biskup wyraził radość z przyjęcia drugiego imienia, które od dziś wpisuje się w historię naszego Kościoła. Ks. Biskup wspominał Mszę Św. odprawioną przez O. Pio w San Giovanni Rotondo, krótko przed Jego śmiercią. Mówił o miłosiernej miłości, o doskonaleniu siebie i pracy nad swoim charakterem a także o tym, że Serce Pana Jezusa przyjęło Serce Św. Ojca Pio. Po zakończonej Mszy Św. Ks. Proboszcz dziękował Pasterzowi naszej Diecezji i przybyłym gościom i parafianom za wspólną Eucharystię, a członkowie GMOP wręczali piękne bukiety kwiatów. Po posiłku spotkaliśmy się ponownie, aby wysłuchać wystąpienia krajowego koordynatora GMOP Ojca Tomasza Duszyca „Nowe życie w Chrystusie” . Rok 2016 rozpocznie pod znakiem Miłosierdzia. Człowiek nie rozumie do końca miłosierdzia, trudno mu przebaczać sobie i swoim winowajcom. Dlatego konieczny jest Bóg, który mówi – bądźcie miłosierni. Opisując drogę do krypty Św. O. Pio w San Giovanni Rotondo, wskazywał napisy, które wyzwalają w pielgrzymach wyciszenie, uspokojenie, gdyż są niezbędne do miłosiernego przebaczenia. Musi w nas umrzeć ego, byśmy mogli żyć nowym życiem; aby zanurzyć się w śmierci Jezusa i na nowo zmartwychwstać, gdyż nie ma nowego życia bez Eucharystii. O.Pio stał się świętym wypełnionym Bogiem i drugim człowiekiem. Jedność z Bogiem przemienia nas, bo nie jesteśmy sami, bo jest w nas Bóg a my oddajemy dobro służąc innym. Następnie animatorzy GMOP dzielili się doświadczeniami. W Diecezji Toruńskiej zarejestrowanych jest 16 GMOP. Jako pierwsza głos zabrała Pani Stefania Lichacz z naszej Parafii, mówiąc o comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, okazjonalnych opłatkowych, organizacji Apeli Jasnogórskich, nabożeństw do Matki Bożej Fatimskiej, pielgrzymkach, objęciu opieką duchową naszej parafianki i aktywnym uczestnictwie w życiu naszej Parafii. Animatorzy GMOP Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny z Torunia, Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z Grodziczna, Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Górnych Wymiarów, Parafii p.w. Świętej Katarzyny z Łasina, Parafii p.w. Św. Marcina z Sarnowa, Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe i Św. Jana Pawła II z Grudziądza dziękowali Ks. Kanonikowi Zbigniewowi Gańskiemu za organizację i duchowe przeżycia podczas Mszy Św. , mówili o sposobach zachęty do udziału w Grupach Modlitwy młodych ludzi, odwiedzaniu chorych parafian w domach, odczytywaniu kierownictwa O. Pio w życiu codziennym, kiedy to nawet nie zdając sobie sprawy odbieramy Jego delikatną i bardzo skuteczną pomoc. W Lubawie zawiązuje się kolejna Grupa Modlitwy. Ojciec T. Duszyc podziękował za świadectwa i doświadczenia Grup, życząc opieki Świętego. Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia –Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa- odmówił O. Tomasz; modliliśmy się w intencji Śp. Ojca Bolesława Piechuty, założyciela wielu grup modlitwy O. Pio, prosząc Miłosiernego Boga o życie wieczne dla Zmarłego. Wielkie przeżycia w naszej Parafii umocniły wiernych w Miłosierdziu Bożym i zjednoczeniu z drugim człowiekiem i z Bogiem oraz krzewieniem kultu Świętego Ojca Pio.

Ewa Herman - Nogowska

V KONGRES GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

16 październik 2014

pod hasłem: „Ojciec PIO opiekunem małżeństw i rodzin”

Odbył się 04 października 2014 roku w Grudziądzu, w Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uczestnikami Kongresu byli członkowie Grup Modlitwy O. Pio wraz ze swoimi  duchowymi opiekunami z grudziądzkich parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Podwyższenia Krzyża Świętego, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu, Św.   Marcina w Sarnowie, Św. Katarzyny w Łasinie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górnych Wymiarach, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie.

Obecnych serdecznie powitał Ks. Kanonik Zbigniew Gański Diecezjalny Moderator GMOP. Nawiązując do hasła kongresu podkreślił, aby małżeństwa oddały się w opiekę Św. Ojca Pio i od Niego czerpały moc i siłę.

Ojciec Tomasz Duszyc OFM Cap, krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio przywitał zebranych zawołaniem: „Pokój i Dobro” na które odpowiedzieliśmy chóralnie. Wspomniał o istniejących i nowopowołanych grupach modlitwy, przekazał pozdrowienia z San Giovanni Rotondo. Podkreślił, że Łagiewniki i Jasna Góra to miejsca czuwania i rozważań nad rodziną. Przywołał postać Ojca Pio jako spowiednika i  kierownika duchowego zatroskanego o każdą rodzinę w San Giovanni Rotondo, który  młodym udzielał sakramentów: Chrztu św. Komunii św. Małżeństwa a także odprowadzał na wieczne spoczywanie. Ojciec T.Duszyc w swoim wystąpieniu „O. PIO opiekunem małżeństw-rodzin” wyodrębnił trzy zadania małżeństwa wg O. Pio.

Pierwsze zadanie: powołanie małżeńskie jest Bożym planem dla świata. Jeżeli nie jest budowane na fundamencie Boga, nie ma siły przetrwania; jako przykład przeżywania Dnia Pańskiego podał odświętne, uroczyste uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii.

Drugie zadanie: troska o jedność „pozostania” małżeństwa. O. Pio pomagał przetrwać małżonkom w kryzysie, był przeciwny rozwodom nazywając je „paszportem do piekła” i tragedią małżonków i ich dzieci. Jako 15 letni uczeń w wypracowaniu szkolnym p.t. „Gdybym był królem” napisał - „zwalczałbym rozwody”. O.T. Duszyc wskazał, że członkowie Grup modlitwy winny modlić się o rodziny, małżeństwa w kryzysie, gdyż małżeństwo to projekt Pana Boga.

Trzecie zadanie: to otwarcie na życie - mężczyzna i kobieta współpracują z Bogiem w dziele tworzenia człowieka. Był zdecydowanym przeciwnikiem antykoncepcji. Popierał rodziny wielodzietne, mając świadomość trudów wychowania, twierdził, że kiedy ma się wiarę w Boga dzieci nie stanowią kłopotu, nie są ciężarem a Bożą rzeczywistością w życiu małżeńskim. Udzielając sakramentu małżeństwa życzył młodym „pięknej gromadki dzieci”. Oklaskami podziękowaliśmy Ojcu Tomaszowi Duszycowi.

Kolejnym gościem kongresu był dr Tadeusz Wasilewski, którego wykład „Szacunek i dbałość o życie ludzkie w leczeniu niepłodności wzbudził wielkie zainteresowanie. Pan doktor podkreślił godność każdej istoty ludzkiej, którą jest także nowopoczęty zarodek w łonie matki. Niepłodność  jest skutkiem chorób kobiety i mężczyzny, jest zatem problemem klinicznym. Omówił metodę In-vitro, kiedy kobieta farmakologicznie zostaje przygotowana do pobrania kilkunastu komórek jajowych, które zapłodnione pozaustrojowo w inkubatorze. Dokonuje się wyboru dwóch najsilniejszych a pozostałe zarodki ludzkie są zamrażane w temperaturze -200 C. Z radykalnego, niegodnego eksperymentu na genomie ludzkim pierwsze dziecko na świecie urodziło się w 1978 r. a w Polsce - w 1987 r.  Pan doktor wskazał na etyczne czynniki zapłodnienia In-vitro, m.in. skuteczność zapłodnienia tylko 30 %, wybór dwóch zarodków a nie np. sześć, mrożenie zarodków, które giną po rozmrożeniu, godność poczętego człowieka – dawca nasienia może być ojcem wielu dzieci.

Pan doktor Tadeusz Wasilewski był specjalistą w poczęciu zarodków ludzkich metodą In vitro. Nadzorował, organizował pracę zespołu i wykonywał swoją pracę przez 16 lat, otrzymując  wiele szczerych i wzruszających podziękowań od rodziców, uczestniczył w zagranicznych sympozjach.  Coś się jednak wydarzyło…

W 2007 roku podczas podróży wraz z żoną do Słowacji zatrzymał się w Łagiewnikach i tam ujrzał KOGOŚ, kogo nigdy wcześniej nie widział… nawet na obrazku. Dalsze wspomnienia  dawały wzruszające do łez świadectwa cudu, szczególnie wtedy, kiedy  OSOBĘ tę widział wielokrotnie. Kiedy oglądając okładkę  książki religijnej zobaczył postać męską, już wiedział, że to jest Św. Ojciec PIO… który był częstym Gościem w domu  Pana Doktora.

W 2007 r. zaprzestaje pracy w programie poczęcia dzieci metodą In vitro, bo „Ty Panie Boże tego nie chcesz!”.  Odbywa liczne podróże do Ziemi Świętej, Rzymu, San Giovanni Rotondo, w wyniku których rodzi się projekt założenia kliniki „Na Pro Medica” w Białymstoku dnia 01.01.2009 r. Metodą naprotechnologii leczy niepłodność małżeńską z 60 % szansą naturalnego poczęcia dziecka. Pan Doktor odczytał piękne świadectwa – listy, w których dzięki Bożej i ludzkiej pomocy naturalnie poczęte i urodzone życia stały się wyczekiwaną radością rodziców. Swoje świadectwo zażyłości z Bogiem zakończył  słowami wielkiej i prawdziwej miłości do Boga „ Jestem dumny, że  jesteś moim Bogiem” i do człowieka „Zarodek jest moim najmłodszym pacjentem”.

Mszę Św. Koncelebrowali: Ks. Prałat Stanisław Andrik, O. Tomasz Duszyc, O. Bolesław Konopka, Ks. Kan. Zbigniew Gański, Ks. Kan. Józef Lipski, Ks. Kan. Krzysztof Zalewski. Homilię o miłosierdziu Bożym wygłosił O. Bolesław Konopka, przywołując   św. Franciszka, św. O. Pio, św. Faustynę, którzy kroczyli drogą Jezusa, dokonując czynów miłosierdzia i miłosiernej miłości.   Jezus przyjął wszystkie ludzkie ograniczenia z wyjątkiem grzechu. W zakończeniu podkreślił, że „ludzkość odchodzi od miłosierdzia, bo odchodzi od Boga – jest to wołanie dzisiejszych czasów.” W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup modlitwy: w słowie czytanym, pięknie psalmu, modlitwie powszechnej, procesji z darami. Po Komunii Św. , która dla O.Pio była „światłem   rozpraszającym ciemności i jedyną radością serca”, wysłuchaliśmy wzruszająco pięknej i pełnej zawierzenia Bogu modlitwy dziękczynienia za moc Bożą, za zgodę na wypełnianie Jego woli, za siłę w odrzucaniu grzechu i zła oraz prośbę o pozostanie z Jezusem w chwili naszej śmierci a potem przez całą wieczność. 

Ks. Kan. Zbigniew Gański serdecznie podziękował koncelebrantom za sprawowanie Mszy Św.  a przedstawiciele Grup wręczali  wiązanki kwiatów. Ks. Kan. Powiedział, że „…jesteśmy świadectwem przynależności słowem i czynem do Boga i duchowych dzieci O. Pio”.  Po Eucharystii Ks. Kan. Krzysztof Zalewski – proboszcz Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zaprosił nas na smaczny posiłek. Mieliśmy możliwość nabycia wydawnictw formacyjnych o Św. O. Pio.

Kolejnym tematem kongresu była wymiana doświadczeń w grupach, którą prowadził Ks. Kan. Z. Gański  koordynator Grup Modlitwy O. Pio Diecezji Toruńskiej. Przedstawiciele dzieląc się swoimi doświadczeniami zwracali uwagę na comiesięczne spotkania formacyjne, adorację Najświętszego Sakramentu i relikwii Świętego, wspólne modlitwy błagalno-dziękczynne, także w razie nagłej potrzeby, modlitwy za związki żyjące bez ślubu, poświęcenie Chorągwi, chusty i szarfy jako symbole przynależności do Grupy O. Pio w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uznaliśmy, że być blisko człowieka to być blisko Boga.  W dalszej części Kongresu  O. T. Duszyc podkreślił, że „Grupa   Modlitwy O. Pio jest Boży darem i zadaniem, rozeznawaniem i słuchaniem Boga”. Poinformował zebranych, że będziemy wchodzili w nowy rok formacyjny, w modlitwy o nawrócenie, które są stałym procesem zbliżania się do Boga, realizowaniem i szukaniem Bożej drogi. O. Tomasz zaapelował, aby grupy stawały się szkołami modlitwy dla siebie i dla innych. Podał także temat najbliższego roku- NAWRÓCENIE- czyli wzajemne odkrywanie sakramentu pojednania. Patronami Roku są św. Teresa Wielka od Jezusa, św. Jan Bosko, św. Ojciec Pio –charyzmatyczny spowiednik.  Następnie O. T. Duszyc omówił tryb i procedury rejestracji  grup modlitwy O. Pio.  Na zakończenie kongresu O. B. Konopka  przedstawił intencje wiernych i odmówiliśmy Koronkę   do Św. O. Pio, rozważaliśmy także  myśl, jak  Grupa może pomóc Parafii przeżywać sakrament pojednania.

 

Grupy Modlitwy O. Pio W Diecezji Toruńskiej

 1. Parafia pw. Św. Piotra i Pawła
  Asystent duchowy: ks. Kan. Henryk Rychter
  Grodziczno 9a
  Tel. (56) 472-91-77
  13-324 Grodziczno
  Animator: Mariola Piórkowska, Grodziczno 36b
  Tel. (56) 472-92-67
  Grupa powstała: 27.10.2004 r.
  Grupa liczy : 70 osób pw. N
   
 2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Asystent duchowy: ks. prob. Mirosław Parulski
  Górne Wymiary 53
  86-200 Chełmno
  Tel. (56) 676-39-74
  Animator: Tadeusz Aronowski Górne Wymiary
  86-200 Chełmno
  Grupa powstała: 2003
  Grupa liczy 21 osób
   
 3. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św.
  Asystent duchowy: ks. prał. Stanisław Andrik
  ul. Bydgoska 7
  86-300 Grudziądz
  Tel. (56) 465-85-18

  Animator: Lech Adam, ul. Chełmińska 108d/76
  Tel. (56) 477-90-28  kom. 668-536-260
  Grupa powstała: 14.12.2008
  Grupa liczy: 50 osób

   
 4. Parafia pw. Ducha Świętego
  Asystent duchowy: ks. Andrzej Kusiński
  ul. Klasztorna 6
  86-300 Grudziądz
  Grupa powstała: 01.01.2007
   
 5. Parafia pw. Św. Oblubieńca
  Asystent duchowy: ks. Kan. Józef Lipski
  ul. Mazurska 1a
  86-300 Grudziądz
  Tel. (56) 465-23-71

  Animator: Bożena Wojciechowska, Tel. 691-561-360
  Grupa powstała: 21,03.2007
  Grupa liczy: 61 osób

   
 6. Parafia pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa
  Asystent duchowy: ks. Kan. Zbigniew Gański
  ul. Paderewskiego 6-8
  86-300 Grudziądz
  Tel.(56) 461-36-96
  Animator: Stefania Lichacz
  Grupa powstała: 14.12.2009 r.
  Grupa liczy: 84 osoby

   
 7. Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe
  Asystent duchowy: ks. Krzysztof Foligowski
  ul. Wyspiańskiego 1
  Animator: Henryk Matuszewski, tel. 668-845-940
  Grupa powstała: 2009 r.
  Grupa liczy: 30 osób

   
 8. Parafia Św. Andrzeja Boboli
  Asystent duchowy: ks. Bogdan Tułodziecki
  Pieńki Królewskie 1a
  86-302 Grudziadz
  Tel. (56) 468-27-93

   
 9. Parafia Św. Marcina
  Asystent  duchowy: ks. prob. Marek Zieliński
  Sarnowo 25
  86-212 Stolno
  Tel. (56) 686-55-05
  Animator: Barbara Kasprzyk, Biały Bór, 86-300 Grudziądz

   
 10. Parafia Św. Bartłomieja i Św. Anny
  Asystent  duchowy: ks. prob. Piotr Podlewski
  Wabcz
  86-212  Stolno
  Tel. (56) 686-51-04

   
 11. Parafia Św. Katarzyny
  Asystent duchowy: ks. kan. Grzegorz Grabowski
  ul. Kościelna 5
  86-330  Łasin

   
 12. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Fasustyny
  Asystent duchowy: ks. Tomasz Filipiak
  87-100 Toruń
  Tel. 517-973-111
  Animator: Krystyna Kazimierczak, Tel. 787-562-377

III KONGRES GRUP MODLITWY O. PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

12 sierpień 2013

„Żywa wiara…to właśnie jest Światło” O.Pio 22.09.2012 r. (sobota) Parafia Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu

Program:

- godz. 9.30 - modlitewne przygotowanie do Kongresu,

- godz. 10.00 - wykład Ojca Bolesława Konopki: „Porta fidei” – Dzieje Apostolskie 14,27 – dokument Benedykta XVI,

- godz. 11.00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego,

- godz. 12.00 - posiłek,

- godz. 13.00 – wykład Ojca Tomasza Duszyca: „Być solą ziemi”,

- godz. 14.00 - Droga Krzyżowa,

- godz. 15.00 – spotkanie organizacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej,

- godz. 16.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

- godz. 16.30 – zakończenie III Kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Zapraszają

Diec. Koordynator G.M.Ojca Pio Proboszcz Ks.Kan.Zbigniew Gański Ks.Prał. Henryk Kujaczyński

  

III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

 

22 września br. już po raz kolejny, w Grudziądzu odbył się III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

Tegoroczne spotkanie grup modlitewnych odbyło się w Parafii pw. Maksymiliana Kolbe. Swą obecnością zaszczycili nas Ojciec Bolesław Konopka OFM Cap i Ojciec Tomasz Duszyc, Asystent krajowy GMOP, a zarazem redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”. Słowo powitania wygłosił Ks. Zbigniew Gański, Diecezjalny Moderator GMOP, który dziękując Panu Bogu za czas spotkania, modlitwy i wymiany doświadczeń, zachęcił do pełnego uczestnictwa. Obecny Ojciec Bolesław zainaugurował kongres słowami ”Pokój i dobro”, prosząc, aby Ojciec Pio, Ten, który „jest światłem dla grzeszników” prowadził nas, byśmy mogli nieść radość i pokój wszystkim poszukującym i potrzebującym. Ojciec Tomasz Duszyc zachęcił do wsłuchania się w zaproszenie Papieża Benedykta XVI do Roku Wiary, który w Kościele rozpocznie się 11 października br. i potrwa do 24 listopada 2013 roku. Celem Roku Wiary powiedział: „… jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Wiąże się to z zachętą do odmawiania modlitwy Credo, do życia zgodnego z wiarą, na co dzień i do świadczenia o Tym, w Kogo się wierzy”. Dalej poinformował o Nowym Regulaminie dla Grup Modlitwy, który jest poszerzeniem dotychczasowego Statutu. Nowy dokument podkreśla mocniejszą rolę zaangażowania świeckich i pokazuje „nowe pola działania oraz modlitwy dla grup”. Tekst Regulaminu otrzymają GMOP podczas Ogólnopolskiego Kongresu w Tenczynie (12-14 października b.r.) W świetle tego Regulaminu, powiedział O. Tomasz, „GMOP stają się żywym miejscem poszukiwania drogi do świętości”. Po krótkiej konferencji wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Infuat Tadeusz Nowicki a wraz z nim byli przy ołtarzu: O. Bolesław, O. Tomasz, Ks. Prałat Henryk Kujaczyński, Ks. Kanonik Z. Gański oraz kapłani, kierownicy duchowi obecnych GMOP. W dalszej części spotkania uczestniczyliśmy w prowadzonej przez O. Bolesława Drodze Krzyżowej rozważając myśli i słowa Ojca Pio.

Podczas kongresu wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Ojciec Tomasz przypomniał, „że mamy dzielić się charyzmatem i wychodzić na zewnątrz” Zachęcił GMOP, aby objęły swoją modlitwą rodziny, które dzisiaj są w kryzysie. Podczas kongresu bogaty asortyment materiałów związanych ze Świętym i Grupami Ojca Pio zachęcał do ich nabycia i poszerzenia swojej biblioteczki. Na zakończenie kongresu, ubogaceni głębokimi treściami, modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojca Pio. W modlitwie za wstawiennictwem Ojca Pio polecaliśmy trudne sprawy, dziękując Panu Bogu za wszystko, modliliśmy się o łaski dla rodzin, parafian i dla siebie. Po adoracji uczciliśmy relikwie Ojca Pio.

Kończąc kongres O. Bolesław i O. Tomasz podziękowali gospodarzowi miejsca Ks. H. Kujaczyńskiemu i organizatorowi Ks. Z. Gańskiemu oraz wszystkim, dzięki którym kongres pozwolił dostrzec postać Ojca Pio, jako przewodnika w drodze do świętości.

Ewa Szulc

IV KONGRES GRUP MODLITWY O. PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

8 sierpień 2013

19.10.2013 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu już po raz czwarty odbędzie się Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. W poprzednich latach kongresy odbywały się m.in w parafiach pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu.

19.10.2013 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu już po raz czwarty odbędzie się Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. W poprzednich latach kongresy odbywały się m.in w parafiach pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu.  

III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

 

22 września br. już po raz kolejny, w Grudziądzu odbył się III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

Tegoroczne spotkanie grup modlitewnych odbyło się w Parafii pw. Maksymiliana Kolbe. Swą obecnością zaszczycili nas Ojciec Bolesław Konopka OFM Cap i Ojciec Tomasz Duszyc, Asystent krajowy GMOP, a zarazem redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”. Słowo powitania wygłosił Ks. Zbigniew Gański, Diecezjalny Moderator GMOP, który dziękując Panu Bogu za czas spotkania, modlitwy i wymiany doświadczeń, zachęcił do pełnego uczestnictwa. Obecny Ojciec Bolesław zainaugurował kongres słowami ”Pokój i dobro”, prosząc, aby Ojciec Pio, Ten, który „jest światłem dla grzeszników” prowadził nas, byśmy mogli nieść radość i pokój wszystkim poszukującym i potrzebującym. Ojciec Tomasz Duszyc zachęcił do wsłuchania się w zaproszenie Papieża Benedykta XVI do Roku Wiary, który w Kościele rozpocznie się 11 października br. i potrwa do 24 listopada 2013 roku. Celem Roku Wiary powiedział: „… jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Wiąże się to z zachętą do odmawiania modlitwy Credo, do życia zgodnego z wiarą, na co dzień i do świadczenia o Tym, w Kogo się wierzy”. Dalej poinformował o Nowym Regulaminie dla Grup Modlitwy, który jest poszerzeniem dotychczasowego Statutu. Nowy dokument podkreśla mocniejszą rolę zaangażowania świeckich i pokazuje „nowe pola działania oraz modlitwy dla grup”. Tekst Regulaminu otrzymają GMOP podczas Ogólnopolskiego Kongresu w Tenczynie (12-14 października b.r.) W świetle tego Regulaminu, powiedział O. Tomasz, „GMOP stają się żywym miejscem poszukiwania drogi do świętości”. Po krótkiej konferencji wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Infuat Tadeusz Nowicki a wraz z nim byli przy ołtarzu: O. Bolesław, O. Tomasz, Ks. Prałat Henryk Kujaczyński, Ks. Kanonik Z. Gański oraz kapłani, kierownicy duchowi obecnych GMOP. W dalszej części spotkania uczestniczyliśmy w prowadzonej przez O. Bolesława Drodze Krzyżowej rozważając myśli i słowa Ojca Pio.

Podczas kongresu wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Ojciec Tomasz przypomniał, „że mamy dzielić się charyzmatem i wychodzić na zewnątrz” Zachęcił GMOP, aby objęły swoją modlitwą rodziny, które dzisiaj są w kryzysie. Podczas kongresu bogaty asortyment materiałów związanych ze Świętym i Grupami Ojca Pio zachęcał do ich nabycia i poszerzenia swojej biblioteczki. Na zakończenie kongresu, ubogaceni głębokimi treściami, modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojca Pio. W modlitwie za wstawiennictwem Ojca Pio polecaliśmy trudne sprawy, dziękując Panu Bogu za wszystko, modliliśmy się o łaski dla rodzin, parafian i dla siebie. Po adoracji uczciliśmy relikwie Ojca Pio.

Kończąc kongres O. Bolesław i O. Tomasz podziękowali gospodarzowi miejsca Ks. H. Kujaczyńskiemu i organizatorowi Ks. Z. Gańskiemu oraz wszystkim, dzięki którym kongres pozwolił dostrzec postać Ojca Pio, jako przewodnika w drodze do świętości.

Ewa Szulc

XIII KONGRES GRUP MODLITWY OJCA PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

9 sierpień 2023

                                Serdecznie zapraszamy
                  na  XIII   Kongres  Grup Modlitwy  Ojca  Pio
                                    Diecezji  Toruńskiej,               
               który odbędzie się w dniu  20  maja  2023 roku
               w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
                                i Św. Ojca Pio w Grudziądzu.
                                    ( ul. Paderewskiego  6)

 
 

Program :
10.00 -  Konferencja pt.: ,,Ojciec Pio pokorny i posłuszny syn
             Kościoła" - Ojciec Zdzisław Duma - OFMCap
11.00  -  Msza Św. koncelebrowana
12.00  -  Poczęstunek
13.00  -  Konferencja pt. : ,,Święty Ojciec Pio - przez Kościół,
              z Kościołem i w Kościele" - Ojciec Zenon Maszczyk
              OFMCap
14.00  -  Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
14.30  -  Sprawy bieżące i zakończenie Kongresu

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP