Aktualności

III KONGRES GRUP MODLITWY O. PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

12 sierpień 2013

„Żywa wiara…to właśnie jest Światło” O.Pio 22.09.2012 r. (sobota) Parafia Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu

Program:

- godz. 9.30 - modlitewne przygotowanie do Kongresu,

- godz. 10.00 - wykład Ojca Bolesława Konopki: „Porta fidei” – Dzieje Apostolskie 14,27 – dokument Benedykta XVI,

- godz. 11.00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego,

- godz. 12.00 - posiłek,

- godz. 13.00 – wykład Ojca Tomasza Duszyca: „Być solą ziemi”,

- godz. 14.00 - Droga Krzyżowa,

- godz. 15.00 – spotkanie organizacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej,

- godz. 16.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

- godz. 16.30 – zakończenie III Kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Zapraszają

Diec. Koordynator G.M.Ojca Pio Proboszcz Ks.Kan.Zbigniew Gański Ks.Prał. Henryk Kujaczyński

  

III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

 

22 września br. już po raz kolejny, w Grudziądzu odbył się III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

Tegoroczne spotkanie grup modlitewnych odbyło się w Parafii pw. Maksymiliana Kolbe. Swą obecnością zaszczycili nas Ojciec Bolesław Konopka OFM Cap i Ojciec Tomasz Duszyc, Asystent krajowy GMOP, a zarazem redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”. Słowo powitania wygłosił Ks. Zbigniew Gański, Diecezjalny Moderator GMOP, który dziękując Panu Bogu za czas spotkania, modlitwy i wymiany doświadczeń, zachęcił do pełnego uczestnictwa. Obecny Ojciec Bolesław zainaugurował kongres słowami ”Pokój i dobro”, prosząc, aby Ojciec Pio, Ten, który „jest światłem dla grzeszników” prowadził nas, byśmy mogli nieść radość i pokój wszystkim poszukującym i potrzebującym. Ojciec Tomasz Duszyc zachęcił do wsłuchania się w zaproszenie Papieża Benedykta XVI do Roku Wiary, który w Kościele rozpocznie się 11 października br. i potrwa do 24 listopada 2013 roku. Celem Roku Wiary powiedział: „… jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Wiąże się to z zachętą do odmawiania modlitwy Credo, do życia zgodnego z wiarą, na co dzień i do świadczenia o Tym, w Kogo się wierzy”. Dalej poinformował o Nowym Regulaminie dla Grup Modlitwy, który jest poszerzeniem dotychczasowego Statutu. Nowy dokument podkreśla mocniejszą rolę zaangażowania świeckich i pokazuje „nowe pola działania oraz modlitwy dla grup”. Tekst Regulaminu otrzymają GMOP podczas Ogólnopolskiego Kongresu w Tenczynie (12-14 października b.r.) W świetle tego Regulaminu, powiedział O. Tomasz, „GMOP stają się żywym miejscem poszukiwania drogi do świętości”. Po krótkiej konferencji wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Infuat Tadeusz Nowicki a wraz z nim byli przy ołtarzu: O. Bolesław, O. Tomasz, Ks. Prałat Henryk Kujaczyński, Ks. Kanonik Z. Gański oraz kapłani, kierownicy duchowi obecnych GMOP. W dalszej części spotkania uczestniczyliśmy w prowadzonej przez O. Bolesława Drodze Krzyżowej rozważając myśli i słowa Ojca Pio.

Podczas kongresu wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Ojciec Tomasz przypomniał, „że mamy dzielić się charyzmatem i wychodzić na zewnątrz” Zachęcił GMOP, aby objęły swoją modlitwą rodziny, które dzisiaj są w kryzysie. Podczas kongresu bogaty asortyment materiałów związanych ze Świętym i Grupami Ojca Pio zachęcał do ich nabycia i poszerzenia swojej biblioteczki. Na zakończenie kongresu, ubogaceni głębokimi treściami, modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojca Pio. W modlitwie za wstawiennictwem Ojca Pio polecaliśmy trudne sprawy, dziękując Panu Bogu za wszystko, modliliśmy się o łaski dla rodzin, parafian i dla siebie. Po adoracji uczciliśmy relikwie Ojca Pio.

Kończąc kongres O. Bolesław i O. Tomasz podziękowali gospodarzowi miejsca Ks. H. Kujaczyńskiemu i organizatorowi Ks. Z. Gańskiemu oraz wszystkim, dzięki którym kongres pozwolił dostrzec postać Ojca Pio, jako przewodnika w drodze do świętości.

Ewa Szulc

IV KONGRES GRUP MODLITWY O. PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

8 sierpień 2013

19.10.2013 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu już po raz czwarty odbędzie się Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. W poprzednich latach kongresy odbywały się m.in w parafiach pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu.

19.10.2013 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu już po raz czwarty odbędzie się Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej. W poprzednich latach kongresy odbywały się m.in w parafiach pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu.  

III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

 

22 września br. już po raz kolejny, w Grudziądzu odbył się III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

Tegoroczne spotkanie grup modlitewnych odbyło się w Parafii pw. Maksymiliana Kolbe. Swą obecnością zaszczycili nas Ojciec Bolesław Konopka OFM Cap i Ojciec Tomasz Duszyc, Asystent krajowy GMOP, a zarazem redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”. Słowo powitania wygłosił Ks. Zbigniew Gański, Diecezjalny Moderator GMOP, który dziękując Panu Bogu za czas spotkania, modlitwy i wymiany doświadczeń, zachęcił do pełnego uczestnictwa. Obecny Ojciec Bolesław zainaugurował kongres słowami ”Pokój i dobro”, prosząc, aby Ojciec Pio, Ten, który „jest światłem dla grzeszników” prowadził nas, byśmy mogli nieść radość i pokój wszystkim poszukującym i potrzebującym. Ojciec Tomasz Duszyc zachęcił do wsłuchania się w zaproszenie Papieża Benedykta XVI do Roku Wiary, który w Kościele rozpocznie się 11 października br. i potrwa do 24 listopada 2013 roku. Celem Roku Wiary powiedział: „… jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Wiąże się to z zachętą do odmawiania modlitwy Credo, do życia zgodnego z wiarą, na co dzień i do świadczenia o Tym, w Kogo się wierzy”. Dalej poinformował o Nowym Regulaminie dla Grup Modlitwy, który jest poszerzeniem dotychczasowego Statutu. Nowy dokument podkreśla mocniejszą rolę zaangażowania świeckich i pokazuje „nowe pola działania oraz modlitwy dla grup”. Tekst Regulaminu otrzymają GMOP podczas Ogólnopolskiego Kongresu w Tenczynie (12-14 października b.r.) W świetle tego Regulaminu, powiedział O. Tomasz, „GMOP stają się żywym miejscem poszukiwania drogi do świętości”. Po krótkiej konferencji wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Infuat Tadeusz Nowicki a wraz z nim byli przy ołtarzu: O. Bolesław, O. Tomasz, Ks. Prałat Henryk Kujaczyński, Ks. Kanonik Z. Gański oraz kapłani, kierownicy duchowi obecnych GMOP. W dalszej części spotkania uczestniczyliśmy w prowadzonej przez O. Bolesława Drodze Krzyżowej rozważając myśli i słowa Ojca Pio.

Podczas kongresu wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Ojciec Tomasz przypomniał, „że mamy dzielić się charyzmatem i wychodzić na zewnątrz” Zachęcił GMOP, aby objęły swoją modlitwą rodziny, które dzisiaj są w kryzysie. Podczas kongresu bogaty asortyment materiałów związanych ze Świętym i Grupami Ojca Pio zachęcał do ich nabycia i poszerzenia swojej biblioteczki. Na zakończenie kongresu, ubogaceni głębokimi treściami, modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojca Pio. W modlitwie za wstawiennictwem Ojca Pio polecaliśmy trudne sprawy, dziękując Panu Bogu za wszystko, modliliśmy się o łaski dla rodzin, parafian i dla siebie. Po adoracji uczciliśmy relikwie Ojca Pio.

Kończąc kongres O. Bolesław i O. Tomasz podziękowali gospodarzowi miejsca Ks. H. Kujaczyńskiemu i organizatorowi Ks. Z. Gańskiemu oraz wszystkim, dzięki którym kongres pozwolił dostrzec postać Ojca Pio, jako przewodnika w drodze do świętości.

Ewa Szulc

ZAPROSZENIE NA XII KONGRES GRUP MODLITWY OJCA PIO DIECEZJI TORUŃSKIEJ

18 maj 2022

                                 Serdecznie zapraszamy
                  na  XII   Kongres  Grup Modlitwy  Ojca  Pio   
                                    Diecezji  Toruńskiej,                     
               który odbędzie się w dniu  21  maja  2022 roku 
               w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
                               i Św. Ojca Pio w Grudziądzu.
                 ( ul. Paderewskiego  6,   86 -300 Grudziądz )

 
 

Program :
10.00 -  Otwarcie  XII  Kongresu  Grup Modlitwy Ojca   Diecezji Toruńskiej
10.05  -  Wykład  O. Zdzisława  Dumy : „ Matka Boża w życiu i działalności
               Św. Ojca Pio ”
11.00  -  Msza Św. koncelebrowana  pod  przewodnictwem  Księdza  Biskupa
                Wiesława Śmigla – z udziałem Chóru „Tibi Mariae”
12.30  -  Poczęstunek
13.30  -  Wykład  Ks. Prałata Sławomira Odera : „ Świętość Św. Jana Pawła II ”
14.30  -  Koronka Ojca Pio do Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 –  Zakończenie  XII  Kongresu   GMOP  Diecezji Toruńskiej

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

22 marzec 2022

   Zaproszenie


 

Serdecznie zapraszamy
na  WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA,
który będziemy przeżywać
w dniu 26 marca 2022 r
w Parafii  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Św. Ojca Pio w Grudziądzu (ul. Paderewskiego 6-8)


 
Diecezjalny Duszpasterz                           Diecezjalny Koordynator
Grup Modlitwy Ojca Pio                            Grup Modlitwy Ojca Pio

Ks. kan. Zbigniew Gański                         Helena Reczek 

PROGRAM  DNIA SKUPIENIA
 

godz.  9.45  - Konferencja – Beaty Grzyb: pt. ”Wspom-
                     nienia 
z posługi w San Giovanni Rotondo”
godz. 11.00  - Msza Św. koncelebrowana z konferencją
                     ks. Macieja Musielaka - pt.”Matka Boża w
                     wizerunku Niepokalanej”
godz. 12.00  - Poczęstunek
godz. 13.00  - Konferencja – ks. Macieja Musielaka:
                 
    pt.” Działanie Matki Bożej przez Cudowny
                     Medalik”           
godz. 14.00  - Koronka Św. Ojca Pio do Najświętszego
                     Serca Pana Jezusa
godz. 14.15  - Zakończenie Dnia Skupienia

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

8 grudzień 2021

Serdecznie zapraszamy na ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA, który będziemy przeżywać w dniu 11 grudnia 2021 r. w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio w Grudziądzu (ul. Paderewskiego 6-8).

PROGRAM  DNIA SKUPIENIA

godz. 10.00  - Konferencja – ks. prałat Sławomir Oder:
                     „Świętość Jana Pawła II”
godz. 11.00  - Msza Św. koncelebrowana
godz. 12.00 –  Poczęstunek
godz. 13.00  - Konferencja – O. Zdzisław Duma: „Adwent
                      Św. Ojca Pio”
godz. 14.00  - Koronka Św. Ojca Pio do Najświętszego
                      Serca Pana Jezusa
godz.14.15  -  Zakończenie Dnia Skupienia

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP