Skrzynka intencji modlitewnych

Akt oddania się  Św. Ojcu Pio
O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny,
Ty, który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia,
Ty, który jesteś naszym przyjacielem,
pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas grzeszników,
dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia,
dlatego też:
powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich;
powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach;
powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie;
powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaski,
których gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką,
chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
 

Intencje modlitewne - listopad / grudzień 2023 r. : 

Módlmy się…
 1. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio modlimy się wraz z Grupą Modlitwy Ojca Pio z Działdowa o dar Ducha Mądrości dla rządzących narodami, aby unikali wojen i konfliktów oraz by dążyli do zgody…
   
 2. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio modlimy się także z Grupą Modlitwy Ojca Pio z Działdowa o łaskę dojścia do pełnosprawności  dla Krystyny po skomplikowanej operacji szczęki…
   
 3. Św. Ojcze Pio za Twoim  wstawiennictwem prosimy dobrego Boga, aby Swoją łaską sprawił naprawę relacji  w małżeństwie Kasi…
   
 4. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o uwolnienie od cierpień wojennych narodu ukraińskiego, izraelskiego  i palestyńskiego…
   
 5. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio prosimy o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Zofii i Tadeusza Gmurczyk z okazji 44 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa …
   
 6. Św. Ojcze Pio za Twoim pośrednictwem  prosimy o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Danieli i całej rodziny Zagórskich…
    
 7. Za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio modlimy się wraz z Jadwigą o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski w leczeniu serca…
   
 8. Św. Ojcze Pio za Twoim pośrednictwem prosimy o radość życia wiecznego dla Elżbiety… 
   
 9. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio modlimy się wraz z Mamą  Rafała, który przegrał walkę z nowotworem, aby mógł przebywać w Królestwie Pana…
   
 10. Za Twoim wstawiennictwem Św. Ojcze Pio módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Artura, by na swojej życiowej drodze spotkał właściwą osobę, z którą mógłby stworzyć  rodzinę…
   
 11. Za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio prosimy o dar zdrowia dla sióstr  Ewy i Krystyny, zmagających się z chorobami nowotworowymi...
   
 12. Módlmy się o powrót do Kościoła i dobre relacje z rodziną dla syna Tomasza…
   
 13. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o moc Ducha dla Haliny w przeżywanej chorobie, o dobre znoszenie wszelkich  dolegliwości, o prawidłowe wyniki badań i powrót do zdrowia…
   
 14. Módlmy się za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio o łaskę pełni zdrowia dla Barbary, by jej głęboka wiara była niezmiennym umocnieniem …
   
 15. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o radość życia wiecznego dla Ryszarda…
   
 16. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o łaskę zdrowia dla Basi i pełne zaufanie Panu Bogu w trudnych chwilach …
   
 17. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Izydora… 
   
 18. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o uzdrowienie  dla Bogusławy oraz o łaskę wiary i nawrócenia dla najbliższych…
   
 19. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o zdrowie dla Moniki i jej Mamy oraz o błogosławieństwo dla małżeństwa Moniki…
   
 20. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw  zawodowych Agnieszki…
   
 21. Módlmy się za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio o zdrowie dla Mamy, o dobre wyniki badań, o pomoc lekarzy, którzy pokierują dalszym jej leczeniem aż do pełnego wyzdrowienia…
   
 22. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o dary Ducha Świętego i o Bożą pomoc we wszystkich obowiązkach i przyjętych zadaniach…
   
 23. Módlmy się w intencji wszystkich dusz czyśćcowych, by dobry Bóg skrócił im cierpienia i przyjął ich do Swego Królestwa…

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP