Skrzynka intencji modlitewnych

Akt oddania się  Św. Ojcu Pio
O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny,
Ty, który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia,
Ty, który jesteś naszym przyjacielem,
pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas grzeszników,
dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia,
dlatego też:
powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich;
powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach;
powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie;
powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaski,
których gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką,
chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
 

Intencje (maj / czerwiec 2023 r.): 

Módlmy się…
 1. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o ustanie wojny na Ukrainie i o ustanie wszystkich wojen na świecie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach…
   
 2. Módlmy się o łaskę opamiętania dla osób, szkalujących dobre imię Papieża Jana Pawła II…
   
 3. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii, jej rodziny i jej bliskich…
   
 4. Św. Ojcze Pio za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę pojednania w mojej rodzinie i o powrót moich dzieci do Boga…
   
 5. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o zdrowie dla męża Zbigniewa oraz o dary Ducha Św., o przymnożenie wiary i o obfitość łask dla moich córek, zięciów i wnuków. Proszę również o radość życia wiecznego dla Marianny, Kazimierza, Mirosława i wszystkich zmarłych z rodziny…
   
 6. Św. Ojcze Pio uproś u Boga łaskę zdrowia dla mojego 11 –letniego wnuka Huberta, który choruje na nowotwór oraz o zdrowie dla Kasi i Zosi…
   
 7. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o zdrowie dla mojej siostry Ewy, zmagającej się z nowotworem…
   
 8. Za Twoim wstawiennictwem Św. Ojcze Pio proszę o uzdrowienie mojej 6 - letniej bratanicy Lilianny, która ma wadę serca…
   
 9. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o łaskę uzdrowienia dla 2 – letniego Stasia, chorującego na nowotwór…
   
 10. Módlmy się o powrót do Kościoła i dobre relacje z rodziną dla syna Tomasza…
   
 11. Módlmy się o zdrowie dla męża Barbary i opiekę Bożą dla całej rodziny i jej bliskich…
   
 12. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio dziękuję Panu Bogu za trudną, udaną operację Mieczysława…
   
 13. Módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Klubu Seniora „Wrzos”…
   
 14. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio w intencji wszystkich matek, by spełniane przez nie macierzyństwo było dla nich szczególną życiową misją, a wychowywanie dzieci przynosiło im satysfakcję, na chwałę Bogu i na pożytek ludziom…
   
 15. Módlmy się w intencji tych matek, które spędzają swoją starość w samotności, w oczekiwaniu na dzieci mieszkające poza krajem lub czekające na te dzieci, które są blisko, ale ciągle dla matek mają za mało czasu…
   
 16. Módlmy się w intencji wszystkich dzieci, by od poczęcia były oczekiwane, chciane i kochane…
   
 17. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się w  intencji wszystkich dusz czyśćcowych…

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP