Skrzynka intencji modlitewnych

Akt oddania się  Św. Ojcu Pio
O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny,
Ty, który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia,
Ty, który jesteś naszym przyjacielem,
pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas grzeszników,
dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia,
dlatego też:
powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich;
powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach;
powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie;
powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaski,
których gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką,
chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
 

Intencje modlitewne - kwiecień / maj  2024 r. : 

Módlmy się…
 1. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio, módlmy się o mądrość dla rządzących narodami, o łaskę zakończenia wojen na świecie, o zgodę  w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach …
   
 2. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się  w intencji 19 – letniego Kiryła, ukraińskiego wolontariusza, schwytanego przez rosyjskie wojsko, oczekującego na 20 -  letni pobyt w więzieniu za swoją realizowaną działalność pomocową …
   
 3. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio, dziękujemy wraz z Babcią za wszelkie dobrodziejstwo otrzymane dotychczas  od Pana Boga oraz prosimy o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla wnuczek Lenki i Mariki z okazji urodzin…
   
 4. Św. Ojcze Pio za Twoim pośrednictwem  prosimy o szczęśliwość wieczną dla Twojej wiernej czcicielki - zmarłej liderki GMOP z naszej parafii – Stefanii Lichacz…
   
 5. Za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio módlmy się o potrzebne łaski dla Adama w dalszym leczeniu po operacji serca…
          
 6. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio modlimy się wraz z Mamą  zmarłego Rafała, aby mógł dostąpić Miłosierdzia Bożego i przebywać w Królestwie Pana…
    
 7. Św. Ojcze Pio za Twoim wstawiennictwem  módlmy się o prawidłowy przebieg ciąży dla Sandry …
   
 8. Za Twoim wstawiennictwem Św.  Ojcze Pio módlmy się o dar zdrowia i życiowe siły dla Ks. Kanonika Jana w 90 – tą rocznicę urodzin …
   
 9. Za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio módlmy się o szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii...
   
 10. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o powrót Tomasza do rodziny i odbudowanie rodzinnych relacji…
   
 11. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o moc Ducha dla Haliny w przeżywanej chorobie, o dobre znoszenie wszelkich  dolegliwości, o prawidłowe wyniki badań i powrót do zdrowia…
   
 12. Módlmy się za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio o prawidłowy przebieg ciąży Weroniki…
   
 13. Módlmy się wraz z Zofią, za wstawiennictwem Św. Ojca Pio, o łaskę zdrowia dla niej oraz o szczęśliwość wieczną dla zmarłego męża Wiesława …
   
 14. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o dar macierzyństwa dla Sylwii…
   
 15. Wraz z Babcią Zosią, za wstawiennictwem Św. Ojca Pio, dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i prosimy o dary Ducha Św. i pomoc w przygotowywaniu się do matury dla Martynki…
   
 16. Za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio proszę Pana Boga o powrót do pełni zdrowia, dziękuję za pomoc lekarzy i za pomoc wielu osób … 
   
 17. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o dar zdrowia dla małego Henia, by dotychczasowe leczenie przynosiło jak najlepsze rezultaty…
   
 18. Módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o zdrowie dla Moniki i jej Mamy oraz o błogosławieństwo dla małżeństwa Moniki…
   
 19. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio modlimy się wraz z czcicielką  naszego Patrona o łaskę powrotu do Kościoła dla jej dzieci i wnuków…
   
 20. Módlmy się za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio o pełnię zdrowia fizycznego i o dary Ducha  Świętego dla Ingi, przygotowującej się do matury i do wyboru życiowej drogi w dorosłym życiu…
   
 21. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio  dziękujemy za dotychczas otrzymane łaski od Pana Boga i prosimy o dalszą opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża oraz dary Ducha Świętego dla synowej Wioletty z okazji urodzin oraz dla całej rodziny Gmurczyk…
   
 22. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o łaskę pełni zdrowia dla Bogusławy oraz  o błogosławieństwo Boże dla niej i  jej rodziny…
   
 23. Wraz z Babcią módlmy się za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o pomoc Ducha Świętego w przygotowaniu się do egzaminów na studiach dla Zuzi oraz w pewnej intencji…
   
 24. Za wstawiennictwem Św. Ojca Pio módlmy się o zdrowie dla Jerzego …
   
 25. Módlmy się w intencji wszystkich dusz czyśćcowych, by dobry Bóg skrócił im cierpienia i przyjął ich do Swego Królestwa…   

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP