Skrzynka intencji modlitewnych

Akt oddania się  Św. Ojcu Pio
O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas grzeszników, dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia, dlatego też: powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich; powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach; powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie; powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaski, których gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 

Intencje  ( wrzesień / październik 2021 r.):

Módlmy się…
 1. Za dzieci i młodzież w rozpoczętym roku szkolnym i kateche- chetycznym, o błogosławieństwo Boże, o zapał i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy i wzrastanie w mądrości w duchu Ewangelii Chrystusowej…
   
 2. Za rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców o dar siły i mocy w kształtowaniu dojrzałych postaw dzieci i młodzieży, o szczególne błogosławieństwo Boże, asystencję Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski…
   
 3. Za ofiary II wojny światowej, za zmarłych rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby za poniesioną ofiarę doświadczyli Miłosierdzia Jezusa Chrystusa i otrzymali nagrodę wieczną w Królestwie Niebieskim…
   
 4. O Boże błogosławieństwo, moc Ducha, skuteczne leczenie pooperacyjne i rehabilitację dla Heleny…
   
 5. Módlmy się o skuteczne leczenie siedmiomiesięcznej Hani, cierpiącej na rzadką chorobę -  Zespół Charge (czyt. Czarcza),by Pan Bóg obdarzył ją darem zdrowia wszystkich narządów, darem słyszenia dźwięków tego świata i zdolnością widzenia jego piękna …  
   
 6. Módlmy się o zdrowie dla Kingi, walczącej z białaczką, by modlitwa dawała jej siłę do zmagania się z chorobą i nadzieję na wyzdrowienie …
   
 7. Módlmy się o zdrowie dla Marii, by każdy przeżywany dzień był krokiem przybliżającym ją do zwycięskiej wygranej z chorobą onkologiczną ...
   
 8. Święty Ojcze Pio, za Twoim pośrednictwem, módlmy się do Pana Boga za rodzinę – Twoich najwierniejszych czcicieli : Anię Adama i Dominikę, aby do ich rodziny powróciło zdrowie, dające pełną  radość  przeżywania każdego dnia…
   
 9. Módlmy się w intencji dusz w czyśćcu cierpiących…

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP