O patronie


ŻYCIORYS OJCA PIO

 

Ojciec Pio urodził się w dniu 25 maja 1887 roku w w południowo - zachodniej części Włoch, w miejscowości Pietrelcina, w pobożnej, ubogiej rodzinie. Był drugim synem małżonków Grazio i Giuseppie Forgione, którzy nazajutrz po urodzeniu chłopca na Chrzcie Świętym nadali mu imię Francesco.
 

Od urodzenia był chorowitym dzieckiem. Jako 10-latek przyjął w swojej rodzinnej parafii I Komunię Świętą, a w dwa lata później przystąpił do sakramentu bierzmowania.
 

W dniu 6 stycznia 1903 roku, w wieku 15 lat, Francesco opuścił dom rodzinny i wstąpił do nowicjatu kapucynów w pobliskim Morcone. 22 stycznia tego samego roku, po odprawieniu rekolekcji, przyjął kapucyński habit oraz imię zakonne brata Pio z Pietrelciny. Brat Pio wyróżniał się wśród innych zdyscyplinowaniem i posłuszeństwem. 22 stycznia 1904 roku, po ukończeniu nowicjatu, złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno – teologiczne, od 25 stycznia 1904 roku, odbywał w San Elia a Pianisi i w Montefusco. Odbywał je częściowo indywidualnie z powodu dziwnej, niejasnej dla lekarzy choroby. Bardzo pragnął zostać kapłanem, dzięki czemu mógłby służyć w sposób doskonalszy Bogu i ludziom.
 

27 stycznia 1907 roku brat Pio złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie Ojciec Pio otrzymał w dniu 10 sierpnia 1910 roku w katedrze w Benevento.
 

W latach 1911 – 1916 Ojciec Pio, ze względu na zły stan zdrowia, został wysłany na kurację do rodzinnej Pietrelciny. Stan zdrowia powodował, że Ojciec Pio, mimo że zostawał w latach 1915 – 1918 powoływany do służby wojskowej, zostawał z tej służby zwalniany.
 

28 lipca 1916 roku przybył do San Giovanni Rotondo, gdzie pełnił obowiązki kierownika duchowego chłopców, przygotowujących się do stanu zakonnego. Tu – z nielicznymi, krótkimi wyjątkami – przebywał do końca swojego ziemskiego życia. Odznaczał się dużą gorliwością w posłudze kapłańskiej, zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, a także w zamiłowaniu do modlitwy. Przeżywał tajemnicze cierpienia. Lekarze byli bezradni. 20 września 1918 roku, podczas modlitwy na chórze kościoła Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo, Ojciec Pio otrzymał stygmaty: pięć ran Chrystusowych. Rany sprawiały ciągły ból, krew sączyła się z nich przez pięćdziesiąt lat.
 

W 1919 roku rozpoczęły się pierwsze medyczne badania niezwykłych ran stygmatyzowanego zakonnika. Przez pięćdziesiąt lat trwały odwiedziny dostojników kościelnych, zakonników, dziennikarzy, pielgrzymów i ludzi niewierzących, pragnących zobaczyć niezwykłego zakonnika i osobiście przekonać się o surowej świętości życia Ojca Pio.

Łaska stygmatów niezwykle pomagała zakonnikowi w jego codziennej pracy. Był niezwykłym kapłanem, żarliwie modlącym się i cierpiącym. Swoje doświadczenia ofiarowywał w intencji zbawienia ludzi, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników i ludzi chorych.
 

17 czerwca 1923 roku Kongregacja Świętego Oficjum postanowiła nałożyć ograniczenie na kontakty Ojca Pio ze światem zewnętrznym, co miało spowodować zmniejszenie zainteresowania i rozgłosu osobą i czynami zakonnika. Nakazano mu , m.in.: by Mszę Św. odprawiał prywatnie o różnych porach, by nie udzielał błogosławieństwa wiernym, by nie pokazywał stygmatów, by nie odpisywał na listy. Głębokie oburzenie ludności Foggii przyniosło zgodę na odprawianie Mszy Świętej w kościele.
 

9 stycznia 1940 roku Ojciec Pio zainicjował budowę szpitala , który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu. Otwarcie tego nowoczesnego szpitala miało miejsce 5 maja 1956 roku. „ Powstało nowe dzieło – powiedział Ojciec Pio – które stworzyła Boża Opatrzność posługując się ludźmi. Powstało nowe dzieło, owoc ofiar i wyrzeczeń, które przyczyni się do pomnożenia chwały Bożej i przyniesie ulgę cierpiącym.”
 

W 1950 roku Ojciec Pio rozpoczął tworzenie pierwszych „Grup Modlitwy” , czyli pobożnych zrzeszeń wiernych, modlących się wraz z zakonnikiem w intencjach Kościoła. W 1968 roku Stolica Apostolska uzna „Grupy Modlitwy” za zrzeszenia religijne.

Od 1966 roku stan zdrowia Ojca Pio pogarszał się. Uzyskał on zgodę na odprawianie Mszy Św. „na siedząco” . W tym roku do San Giovanni Rotondo przybyło wielu gości, by uczcić 50 – lecie pobytu zakonnika w tym miejscu. Ani podeszły wiek, ani cierpienia związane z ciągle krwawiącymi ranami nie przerywały posługiwania w konfesjonale. Rocznie Ojciec Pio spowiadał nawet 25 tysięcy wiernych.

20 września 1968 roku minęła 50 rocznica otrzymania przez Ojca Pio stygmatów. Ostatnią w życiu Mszę Świętą Ojciec Pio odprawił w dniu 22 września dla przedstawicieli „Grup Modlitwy”, zebranych w San Giovanni Rotondo z okazji 50- lecia stygmatyzacji ich Założyciela.

Ojciec Pio odszedł spokojnie. Zmarł 23 września 1968 roku o godz.2.30. Tuż przed śmiercią zaczęły goić się stygmaty. Fotografie wykonane po skonaniu zakonnika ukazują gładką skórę w miejscach, z których przez pół wieku sączyła się krew.

4 listopada 1969 roku Kuria Generalna zakonu ojców kapucynów zwróciła się z prośbą do administratora apostolskiego Archidiecezji Manfredonia o otwarcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ojca Pio.

W dniu 2 maja 1999 roku Ojciec Pio został beatyfikowany, zaś 16 czerwca 2002 roku kanonizowany w Rzymie przez Papieża Jana Pawła II, który poznał Stygmatyka z San Giovanni Rotondo w 1947 roku, gdy był studentem teologii w Rzymie.
 

Liturgiczne wspomnienie Ojca Pio obchodzone jest 23 września.

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP