Modlitwy

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

 

Święty Ojcze Pio - módl się za nami…
Wierny natchnieniom Ducha Świętego, Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, Gorliwy Kapłanie Jezusa Chrystusa, Wierny naśladowco Świętego Franciszka z Asyżu, W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, Ozdobo zakonu franciszkańskiego, Niosący światu dobro i pokój, Wybrane naczynie świętości i łaski, Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, Postrachu duchów piekielnych, Zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego, Nauczający bardziej przykładem niż słowem, Wzorze miłości Boga i bliźniego, Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, Opiekunie cierpiących, Pociecho nieszczęśliwych, Znoszący upokorzenia z cierpliwością, Mężny wśród przeciwności, Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, Wzorze czystości kapłańskiej, Mężu doskonałego posłuszeństwa, Miłośniku życia ukrytego, Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, Możny nasz orędowniku u Boga…

P. Módl się za nami Święty Ojcze Pio,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się . Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. W. Amen


 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

1.- O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone” wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję…

2. – O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „ Zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da Wam” wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję…

3.– O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „ Zaprawdę mówię Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję…

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych , dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RÓŻNAŃCA ŚWIĘTEGO

Przez dziewięć dni odmawia się poniższą modlitwę.

O Czcigodna Pani zwycięska, o Królowo nieba i ziemi, na dźwięk Twego imienia niebo się raduje a piekło drży. O wspaniała Królowo Różańca świętego, my, Twoje oddane dzieci, zapewniamy Cię o naszej miłości ku Tobie, a pełni ufności prosimy – wysłuchaj nas, strapionych.

Od tronu Bożego Miłosierdzia zwróć ku nam swoje litościwe oczy, spójrz na nasze rodziny, na nasz naród i na cały świat. Ulituj się nad nami, doświadczonymi tak wieloma prośbami i trudnościami. O Matko, wybłagaj dla nas u Syna Swego miłosierdzie, Twoje zaś litościwe serce niech nawróci serca grzeszników, którzy są Twoimi dziećmi, za których Jezus Chrystus przelał swoją krew. Okaż wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

Zdrowaś Maryjo…

Jako Twoje dzieci, my sami ranimy Twe Serce. Umacnia nas jednak świadectwo umierającego Odkupiciela, który powiedział do Ciebie, że jesteś naszą Matką, Matką grzeszników. Dlatego jako nasza Matka, Ty jesteś Orędowniczką, naszą nadzieją.

O dobra Matko, ulituj się nad nami, nad naszymi duszami, rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi zmarłymi, a nade wszystko, ulituj się nad tymi, którzy nie rozumieją miłości kochającego Serca Twojego Syna.

Dziś błagamy o miłosierdzie dla wszystkich narodów i całego świata. Pozwól nam powrócić do Twego Serca. Ulituj się nad wszystkimi, o Matko litości!

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo! Zechciej łaskawie wysłuchać nasze błaganie. Ty, która jesteś Pośredniczką łask dla całego świata, przez Twoje pośrednictwo łaski możesz nam pomóc. Twoje matczyne serce nie pozwoli nam zgubić się. Różaniec święty, który trzymasz w ręku, a w którym rozważamy tajemnice zbawienia, każe nam ufać Tobie we wszystkim. I my całkowicie zawierzamy się Tobie, oddając się najczulszej z matek; ufając, że otrzymamyłaski najbardziej nam potrzebne.

Zdrowaś Maryjo… * * *


 

MODLITWA DO PRZEJAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY

Przenajświętsza Niepokalana Maryjo Panno, o Maryjo, moja Matko. Uciekam się dzisiaj do Ciebie, Matko Boża, Królowo Wszechświata, Orędowniczko, Nadziejo i Ucieczko grzesznych; jako najnędzniejszy pośród wszystkich oddaję Tobie cześć, Królowo Niebieska i dziękuje Tobie za wszystkie łaski, które dotychczas wyjednałaś dla mnie i szczególnie, że ustrzegłaś mnie przed piekłem, na które tak wiele razy zasłużyłem.

Kocham Cię i mocą mojej miłości do Ciebie obiecuję, że pragnę zawsze Tobie służyć i czynić wszystko co jest w mojej mocy, abyś była bardziej kochana. W Tobie pokładam moją nadzieję, moje zbawienie. Chroń mnie pod Twoim płaszczem, o Matko Miłosierdzia! I ponieważ jesteś przy Bogu taka mocna, uwolnij mnie ze wszystkich pokus i wyjednaj mi siłę przezwyciężania ich aż do śmierci.

Przez Ciebie wypraszam prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa. W Tobie pokładam moją nadzieję, że dobrze umrę. O moja Matko, ze względu na miłość, którą żywisz do Boga, proszę Ciebie, abyś pomagała mi zawsze, szczególnie jednak w ostatniej chwili mojego życia. Nie opuszczaj mnie, aż nie zobaczysz, że jestem uratowany i mogę Ciebie błogosławić i opiewać Twoje miłosierdzie na wieki wieków! To jest cała moja nadzieja. Amen.

MODLITWY WIECZORNE

 

NOWENNA DO OJCA PIO

Gdy odmawiamy Nowennę (np. przed 23 września) możemy każdego dnia włączyć w nią Litanię do św. O. Pio – a także gdy przeżywamy nabożeństwo przed Mszą św. podczas miesięcznego spotkania.

Dzień 1. Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ………., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 2. Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem Twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji …………, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 3. Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach ………. i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 4. Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ……..

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 5. Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem, wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ………, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 6. Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam gdzie nie ma dobra i nie ma miłości: gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ……

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 7. Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ………

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 8. Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełnia twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ……., o który cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 9. Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiłeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie …………

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 

Kalendarz

26 marzec 2019 godz - 19:00
Wielkopostne spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
25 maj 2019
X Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
15 czerwiec 2019
Czuwanie modlitewne ze Św. Ojcem Pio
Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
22 wrzesień 2019
Odpust ku czci Św. Ojca Pio
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
14 grudzień 2019 godz - 11:00
Adwentowe spotkanie GM Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Grudziądz, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio
21 marzec 2020
Wielkopostne Spotkanie
Grudziądz Tarpno
30 maj 2020
Kongres GMOP
13 czerwiec 2020
XVIII Ogólnopolskie Czuwanie ze Św. Ojcem Pio
Łagiewniki
20 wrzesień 2020
Odpust św. O. Pio
12 grudzień 2020
Adwentowe Spotkanie GMOP